Katholiek vormingswerk van landelijke vrouwen (KVLV)

Ingezonden door admin op 7 december, 2010 - 18:33

Contactperso(o)n(en) :

 • Van Durme Gerda, Fonteintje 12, 052/41.25.22, gerda.vandurme@skynet.be
 • Van Der Jeught Gaby, St-Corneliusstraat 31 bus 5, 052/411417
 • Secretariaat, Ravijts Rosa, Dries 25, 0477/20.66.43, rosa.ravijts@pandora.be

Doelstellingen:

Kans tot ontmoeting, vorming en geven van informatie aan onze vrouwen.

Doelgroep:

Vrouwen, ongeacht herkomst, ongeacht leeftijd, ongeacht levenssituatie.

Activiteiten:

 • Kooklessen (ongeveer 5 per jaar)
 • Vervangen door wekelijks aquagym in het Hemaco zwembad
 • Informatiemomenten rond gezondheid/verzorging/opvoeding
 • Cultuur / uitstappen / museumbezoek ?
 • leesgroep (verg. ongeveer 5 maal per jaar)
 • crea/bloemschikken/hobby activiteiten
 • Bloemschikken
 • Feestvergadering: bij start werkjaar, rond kerst en Pasen.
 • Landbouwdagen: derde weekend van september.
 • Kalender 2013: klik hier.

Speciale vermeldingen:

Lidgeld bedraagt 28 euro.
Al onze activiteiten staan open voor leden en niet-leden.
Soms worden ook activiteiten gepland die gericht zijn naar het ganse gezin.
Suggesties altijd welkom.