Koninklijke Fanfare 'De Jonge Denderlingen'

Ingezonden door admin op 7 december, 2010 - 18:40

Contactperso(o)n(en) :

  • DE KERPEL Georges : dirigent
  • VAN DEN BROECK Willy : voorzitter 0486758339

Doelstellingen:

  • Samen de amateuristische muziek beoefenen.
  • Met een opvoedende taak, zowel naar de muzikanten toe, als naar het publiek.
  • Daarom worden alleen concerten uitgevoerd en geen uitstappen.
  • Muziekbeoefening is geen activiteit meer van honger en dorst, maar draagt binnen de leefgemeenschap (ook in Belle) tot het cultureel bestel, waar iedereen zijn gading kan in vinden.

Activiteiten:

Zoals hierboven aangehaald bestaan de activiteiten van de fanfare, quasi uitsluitend uit concerten, waarbij vooral te onthouden zijn :

  • de zondag na Pinksteren : aperitiefconcert

Om de 4 jaar wordt ook deelgenomen aan een provinciaal tornooi.